domingo, agosto 27, 2023

Louis Armstrong, c/ Velma Middleton, «Hesitating Blues»

Sem comentários: